مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة.

L’initiateur du projet: رئاسة الحكومة
Date de délibération par le conseil des ministres: 18/08/2020
Contenu du projet:
Date de soumission au pouvoir législatif: 31/08/2020
Date d'approbation par le pouvoir législatif: