مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي.

L’initiateur du projet: وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
Date de délibération par le conseil des ministres: 19/08/2020
Contenu du projet:
Date de soumission au pouvoir législatif: 31/08/2020
Date d'approbation par le pouvoir législatif: