مشروع قانون أساسي يتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.

L’initiateur du projet: وزارة الصحة
Date de délibération par le conseil des ministres: 28/03/2019
Contenu du projet:
Date de soumission au pouvoir législatif: 21/05/2019
Date d'approbation par le pouvoir législatif: