مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

L’initiateur du projet: رئاسة الحكومة
Date de délibération par le conseil des ministres: 23/11/2018
Contenu du projet:
Date de soumission au pouvoir législatif: 30/11/2018
Date d'approbation par le pouvoir législatif: